Green Go Smarts Integritetspolicy

Vi på Green Go Smart (Green Go Smart) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Green Go Smart samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Green Go Smart är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
Green Go Smart
Fallskärmsvägen 18
175 69 Järfälla
tel: 08-12 00 55 60
kundservice@greengosmart.se

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid köp eller som besökare på www.greengosmart.se, vid prenumeration av vårt nyhetsbrev eller när du kontaktar Green Go Smart via kundtjänst eller Green Go Smarts sociala medier kan du komma att ge Green Go Smart information om dig själv.

Information som du har lämnat till Green Go Smart:

 • Person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. samt
 • Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation

Information som Green Go Smart har samlat in om dig:

 • Information om varor och/eller tjänster som du har visat intresse för på designtorget.se;
 • Information om e-post från Designtorget öppnas och vad du klickar på i e-postmeddelandet;
 • Din order- och köphistorik och köpmönster som kund;
 • Information om du använder Designtorgets tjänster, så som svarstid för sidor, nerladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Enhetsinformation som IP-adress, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar

Personuppgifter som Green Go Smart har samlat in från tredje part: Green Go Smart kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa Green Go Smart att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund.

Vad är rättslig grund och endamål för behandling av dina personuppgifter?

Green Go Smart samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna:

 • bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • administrera din beställning och kundrelationen, t.ex. för att förse dig med information, produkter och tjänster från Green Go Smart
 • kunna hantera din prenumeration av nyhetsbrev
 • ge dig den service och hjälp som du behöver gällande våra tjänster
 • kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event
 • skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig
 • för kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de representeras på ett effektivt sätt
 • förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning

Dina personuppgifter är nödvändiga för att Green Go Smart ska kunna fullgöra vårt avtal och uppfylla sin förpliktelse i förhållande till dig.

Användning av dina personuppgifter av tredje part företag

Green Go Smart kan dela en del av dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer:

 • Systemleverantörer för CRM-system för att kunna skicka nyhetsbrev och personliga erbjudande till dig.
 • Leverantörer av adressuppgifter. Green Go Smart använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
 • Betalningssättleverantörer

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vi kommer att radera dina kontaktuppgifter från våra nyhetsbrev om du har varit inaktiv i 24 månader.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.